Onkamon KYLÄ ||

 
VAPO

Pohjois-Karjalassa tuotantoalueita hankittiin ensimmäiseksi Tohmajärven Onkamon Valkeasuolta ja Kontiolahden Kyyrönsuolta. Onkamossa aloitus oli luontevaa, koska Enso Oy oli aloittanut 1960-luvulla Tohmajärven kunnan aloitteesta turvetuotantovalmistelut, tarkoituksena tuottaa energiaa Imatran tehtaille. Tuolloin toimenpiteet eivät kuitenkaan edenneet suunnitellulla tavalla, ja Enso Oy luovutti Valkeasuon Vapolle.

Tuotantovalmius Valkeasuolla saavutettiin 1972, ja yhdessä Kyyrönsuon kanssa oli käytössä 130 ha tuotantomäärän ollessa 40 000 m2. Työntekijöitä oli Valkeasuolla 1970-luvulla parhaimmillaan 200, koska työvaiheet tehtiin suureta osin käsin.

Tukikohtien rakennus, ja korjaamohallit työllistivät kyläläisiä, kuntalaisia ja maakunnan asukkaita. Turvetuotantotekniikka ja koneet hankittiin Neuvostoliitosta, jossa turvetuotannolla oli jo pitkät perinteet. Samalla kehiteltiin kotimaisia menetelmiä, joissa pyörätraktorit toimivat vetokoneina neuvostoliittolaisten telatraktoreitten sijaan.

Valkeasuolle rakennettiin 1970-luvun alussa 8 kilometriä rautatietä suon pohjalle, jota pitkin turve kuljetettiin Yhtyneiden Paperitehtaiden Simpeleen laitokselle. Muita käyttäjiä olivat Rauma Repola Oy:n Penttilän sahan voimalaitos ja Schauman Wood Oy:n Vaneritehdas, sekä Kuopion voimalaitos. IVO:n voimalaitos aloitti 1986, ja se on tälläkin hetkellä tärkein Valkeasuon toimituskohde.

Pohjois-Karjalassa Vapo on nostanut turvetta n. 23 milj. m2, josta noin 11 milj.m2 on nostettu Valkeasuolta. Työntekijämäärä on pudonnut alle kymmeneen, ja tuotantotyöt on täysin kokonaisurakoitu. Tuotantoalueen kokonaispinta-ala on noin 1900 ha, ja tuotannossa on noin 1200 ha. Suon turvevarat ovat olleet huomattavat, monilla tuotantolohkoilla on yli 3 metrin turvekerrostumat. Pääosa turpeesta on polttoturvetta, jota myydään energiaksi, mutta yhtä tärkeää on tuottaa suon pintakerroksista vaaleaa turvetta, jota käytetään eläinten kuivikkeena ja kasvuturpeena.

Vapo työllisti satoja ihmisiä aikana kun tuotantokausi oli parhaimmillaan, Vapolta haki leipänsä niin kyläläiset kuin etempääkin työssä kävijät. Vapo on ollut merkittävä asia Onkamolaisille, niin kuin koko Tohmajärven kunnallekin.
 Takaisin